Βασικός Συνεργάτης/ Μεσίτης

Ύστερα από μακρά πορεία στον χώρο των πωλήσεων, αξιοποιεί πλέον την γνώση και την επαγγελματική του εμπειρία, με τον καλύτερο τρόπο στο Real Estate.
Ο Θάνος, είναι αναπόσπαστο μέλος της ομάδας, ακούραστος και με ενδιαφέρον για διεύρυνση τόσο του πελατολογίου όσο και στην αναζήτηση νέων ακινήτων. Εξειδικεύεται στην περιοχή των νοτίων προαστίων Αττικής καθώς και των Ιονίων Νήσων.